ODPRACOVANÉ BRIGÁDY

Počet odpracovaných brigádnických hodín k 17. 6. 2018 

členovia výboru:

Mgr. Mixtaj Karol 13 hodín
Trnavsky Róbert 16 hodín
Murtin Igor 10 hodín
Ridzoň Ján 7 hodin

členovia:

Botto Igor 38 hodín
Škorňa Ján 24hodín,
Šafárik Peter 28 hodín
Balážik Roland 15hodín
Balážik Miroslav 19 hodín
Dovala Peter 8 hodín
Štrba Marek 7 hodín
Gaži Martin 5 hodín
Kubove Ján 17 hodín
Kamil Karas 8 hodín
Ing. Kokavec Ivan 2 hodiny

V prípade nezrovnalostí v počte odpracovaných brigád kontaktujte pána   Roba Trnavského,