ODPRACOVANÉ BRIGÁDY

Počet odpracovaných brigádnických hodín k 17. 6. 2018 

členovia výboru:


členovia:


V prípade nezrovnalostí v počte odpracovaných brigád kontaktujte pána   Roba Trnavského,