ODPRACOVANÉ BRIGÁDY

Počet odpracovaných brigádnických hodín za rok 2020 TU
 

Brigádnicky referent:   Miroslav Balažik , miroslav.m@atlas.sk

Pomocník brig. referenta: Róbert Trnavský , robo.trnavsky@centrum.sk 

Zdielany Excel brigady