Pozvánka na oficiálnu brigádu, ktorá sa uskutoční dňa 30. apríla 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby a počasia

26.04.2022

Dňa 30. apríla 2022 sa uskutoční oficiálna brigáda na Tisovskom rybníku za účelom čistenia prívodného kanála úpravy okolia a iné činnosti aj lahšieho charakteru, ktoré budú specifikované na mieste podľa počasia a počtu brigádnikov.

Zraz účastníkov brigády je o 08:00 na rybníku.

Pracovné náradie: čižmy  a rukavice je potrebné si priniesť.

Pracovná ústroj: čižmy ,rukavice podľa pracovnej činnosti

Upozornenie: oficiálna brigáda.

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Vytvorte si webové stránky zdarma!