Celoslovenský skríning Covid19

20.01.2021

Vážení členovia SRZ,dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie je Vám k nahliadnutiu TU.