Ej Rimava, Rimava, Rimavôčka moja ...

17.05.2020

Tisovčania - spoluobčania. Iste si mnohí z vás spomenú na rovnomenný názov článku spred ôsmich rokov. 


Podľa počtu návštevníkov na WEB stránke a kladných odoziev som veril, a iste aj mnohí z vás, že to pohne svedomím a prístupom mnohých obyvateľov Tisovca k rieke Rimava. Škoda, že to zostalo len v teoretickej rovine. Realita je pre rieku Rimava v reálnom svete devastujúca. Určite je to trpké poznanie nielen pre mňa osobne, ale aj pre mnohých z vás.

foto: Dušan Dudo Dolinaj, video (po kliknutí) Vojtech Oláh

Trápi ma to ako občana, ale aj ako rybára, člena Slovenského rybárskeho zväzu - miestnej organizácie Tisovec. Znečisťovanie Rimavy a jej prítokov v posledných mesiacoch je prejavom absolútnej ľahostajnosti k ekosystému Rimavy, je v rozpore so zdravým sedliackym rozumom a s veľkou pravdepodobnosťou aj so zákonom. Nad tým, čo tieklo Rimavou 5. mája, 7. mája a tiež 13. mája sa musí pozastaviť rozum každého triezvo uvažujúceho občana Tisovca, ktorému záleží na prostredí, v ktorom žije. Podal som podnet na riešenie situácie príslušným orgánom štátnej správy a dúfam, že moja snaha bude pochopená ako prejav záujmu o veci verejné, lebo o tie ide. Nie ten, kto chce naprávať, je zlý... Pôvodná ichtyofauna Rimavy je takmer zlikvidovaná. Nezlikvidujme aj posledné prejavy života v našej rieke.

                   Mgr. Karol Mixtaj