Igor Gajdáč

19.03.2021

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 10.marca 2021 vo veku 78 rokov navždy opustil náš bývalý člen,bývalý predseda našej organizácie,
pán Ing. Igor Gajdáč.
Odpočívaj v pokoji     
Výbor SRZ MO Tisovec 
    

Smútočný oznam je zverejnený so súhlasom pozostalých