Mimoriadna členská schôdza 25. októbra

29.10.2019

V piatok 25. októbra 2019 sa konala Mimoriadna členská schôdza SRZ-MO Tisovec, ktorej hlavným bodom bola voľba delegátov na Mimoriadny Snem SRZ, ktorý sa bude konať 23. novembra 2019 v Žiline. Schôdze sa zúčastnilo 18 členov našej organizácie, ktorým výbor ďakuje za účasť a podporu našej práce.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Delegáti na snem - Karol Mixtaj a Viliam Slašťan

Náhradníci - Igor Murtin a Milan Vetrák.


S pozdravom Petrov zdar.                                               Výbor SRZ-MO Tisovec