Návrh novej koncepcie športového rybolovu

08.08.2018

" ... nový, progresívny a hlavne spravodlivejší spôsob koncepcie športového rybolovu a vydávania povolení na rybolov, ktorý by rovnomerne zabezpečoval podieľanie sa členov na financovaní násadových rýb a umožňoval by rovnomerné rozdeľovanie úlovkov  ..."

návrh