Organizačné upresnenie k vydávaniu povoleniek pre rok 2020

14.04.2020

Členovia SRZ-MO Tisovec, si môžu zabezpečiť individuálny nákup povoleniek a členskej známky následovne:- na SMS popr. Gmail na Karola Mixtaja zašlú nasledovné údaje:

a) meno a priezvisko
b) druh povolenky
c) dohodne sa termín odovzdania, prinesie si členský preukaz, stanovenú sumu
d) budú dodržané všetky bezpečnostné podmienky stanovené v rámci mimoriadnej situácie


S pozdravom Petrov zdar.                                                                     Výbor SRZ-MO Tisovec