Poďakovanie za účasť na brigáde

20.04.2018

Týmto by som chcel poďakovať šiestim statočným členom a trom členom výboru za účasť na brigáde pri čistení prítokového kanála, dňa 20. apríla 2018.
UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ČLENOV!
Termín brigád, ich cieľ a obsah, počty brigádnikov a materiálno-technické zabezpečenie sa bude zverejňovať na web stránke. Iné termíny brigád sú neplatné! Prosím, dajte to vedieť aj tým čo nemajú internet.