Zápisnica a uznesenie z 10. septembra 2018

10.09.2018

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia výboru SRZ MO Tisovec konaného dňa 10. 9. 2018 v Tisovci.

uznesenie

zápisnica