Smernica SRZ-MO Tisovec pre rok 2020

18.12.2019

pre odovzdanie Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch, pre stanovenie termínov vydávania Povolenia na rybolov a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch, termínov školení a skúšok nových členov organizácie a o prehľade cien cenín a tlačív.