UPOZORNENIE Zarybnenie

15.04.2021

Všeobecný zákaz lovu

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)

Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.

Čas kedy nemožno loviť ryby: 15. apríl (od 09.00) - 17. apríl 2021 (do 06.00)