UPRESNENIE MIEST na vydávanie Povolení na rybolov

06.02.2019

Klenovec, 16. 02. 2019 od: 13.00 - 16.00 Hotel Vepor -reštaurácia Skleník

Hnúšťa, 23. 02. 2019 od:13.00 - 16.00 Železničná 485 Chemik