UZNESENIE č. 41/2020

03.04.2020

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia "pstruha dúhového" z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl.XIVods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

Organizačné upresnenie k vydávaniu povoleniek pre rok 2020.

Členovia SRZ-MO Tisovec, si môžu zabezpečiť individuálny nákup povoleniek a členskej známky následovne:- na SMS popr. Gmail na Karola Mixtaja zašlú nasledovné údaje:

a) meno a priezvisko
b) druh povolenky.
c) dohodne sa termín odovzdania, prinesie si členský preukaz, stanovenú sumu.
d) budú dodržané všetky bezpečnostné podmienky stanovené v rámci mimoriadnej situácie.


S pozdravom Petrov zdar.                                                     Výbor SRZ-MO Tisovec