Všeobecný zákaz lovu!

25.03.2020

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný. Čas kedy nemožno loviť ryby: 26. marec (od 08.00) - 6. apríl 2020 (do 08.00).