Všeobecný zákaz lovu

06.07.2021

Všeobecný zákaz lovu
Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.
Čas, kedy nemožno loviť ryby:
od 07.júla 2021(od 09.00) - 10.júla 2021 (do 07.00)
Zákaz vnadenia od 07. júla (od 09.00) do 14. júla.