Vyčistime spolu rieku Rimavu

06.05.2021

Slovenský rybársky zväz miestna organizácia Tisovec a Odd. výstavby ŽP a rozvoja mesta pri MsÚ v Tisovci

pozýva rybárov, ochranárov a ostatných občanov mesta Tisovec na brigádu za účelom vyčistenia Rimavy.

Brigáda sa uskutoční: 15.mája 2021 od 8.00 do 13.00.

Zraz účastníkov brigády: Tisovský rybník od 7.45 do 8.15.

Vrecia na odpad budú zabezpečené podľa druhu odpadu.

Doporučená je vhodná obuv (gumové čižmy) a gumové rukavice.

Vyzbieraný odpad sa bude priebežne zvážať na rybník, kde bude pretriedený.

Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie.

Prosíme záujemcov o dodržanie termínu zrazu 7.45 do 8.15 pre potrebu zabezpečenia občerstvenia.

S pozdravom Petrov zdar! Výbor SRZ-MO Tisovec