Zápisnica a uznesenie č. 3 z 11. júna 2018

11.06.2018

Zápisnica a uznesenie č. 3 zo zasadania výboru dňa 11. júna 2018 - v prílohách:

zápisnica

uznesenie