Zarybnenie

23.06.2020
Vykonané zarybnenie dňa 23.06.2020 na úseku
Klenovská Rimava 3-1550-4-1 pstruh potočný 50 kg po celom úseku klenovskej
Rimavy.
20.06.2020
Rimava č.5 3-3290-4-1 pstruh potočný 102 kg od sútoku Rimavy v
Rimavskej Bani po most v Hnúšti nad haťou.
Milan Vetrák