ZARYBNENIE

08.06.2021
Dňa 10. 06. 2021 bude vykonané zarybnenie Rybníka Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Pd 2 vo váhe 150 kg.

UPOZORNENIE.

Všeobecný zákaz lovu

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)

Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.

Čas, kedy nemožno loviť ryby: 10. jún (od 09.00) - 12. jún 2021 (do 07.00)

Zákaz vnadenia od 12. júna (od 07.00) do 17. júna.

UPOZORNENIE.

Brigáda určená na 12. júna 2021 sa ruší. Náhradný termín bude včas

určený.

Výbor SRZ-MO Tisovec