ŽIADOSŤ

15.04.2021

Chcel by som požiadať všetkých, ktorí majú pstruhovú povolenku, aby mi do 21. apríla osobne, prostredníctvom SMS alebo E-mailom poslali počty ulovených pstruhov potočných, dúhových a revír, v ktorom boli ulovené.Potrebujem to ako argumentáciu k reakciám na môj článok a k ďalším krokom súvisiacim s ochranou vydry riečnej v našich revíroch.Za pomoc a porozumenie ďakujem.Mgr. Karol Mixtaj