Ochrana Prírody

 

V nedávnej dobe sa podarilo odobrať vzorku vody z rybníka a spraviť analýzu.
Všetky výsledky vyšli podľa očakávana, v súlade s legislatívou.Protokol bol doručený vźboru MOSRZ Tisovec.

(V článku prezentujem svoj osobný názor, ktorý adresujem nielen ochranárom, ale aj širokej verejnosti)

Vytvorte si webové stránky zdarma!