revír 3-3540-1-1 Tisovský rybník

REVÍRY

Rybárske revíry v obhospodarovaní Miestnej organizácie Tisovec v platnosti od 1.1. 2010

názov                           číslo                charakter  účel

Rimava č. 5                   3-3290-4-1       lososový     lovný


Rimava č. 7                    3-3320-4-1       lososový     lovný


Furmanec                     3-0790-4-1       lososový     lovný 


Klenovská Rimava 2.1     3-1550-4-1         lososový     lovný


Turiec č. 2                    3-4510-1-1          lososový      lovný 

Rybník                          3-3540-1-1          kaprový      lovný

Rimava č.5 6 a 7-chov.  3-3300-4-2        lososový  chovný



Klenovská  Rimava       3-1560-4-2        lososový   chovný

chovné potoky

Turiec č. 3                     3-4511-4-1          lososový     chovný


Rimava č. 6                   3-3310-4-3         lososový    CHRO 


popis

Čiastkové povodie rieky Rimavy od ústia Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po cestný most v meste Tisovec - Hradová

Čiastkové povodie rieky Rimavy od mosta St. mlyn v meste Tisovec po pramene

Potok Furmanec od-sútoku s potokom Rimava po pramene Klenovská 

Čiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci 

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica 

Vodná plocha rybníka pri meste Tisovec 

Potoky Uhrinovský (Roveň), Likiersky, Zbojište (Hačavský), Blatný, Cirkevný, Ľadový> Rejkôvský, Doli.na, Strieborný, Kačkava, Slávča, Skalička a Losinec od ústia do Rimavy po pramene 

Potoky Klenovčok, Klenovská vlásočnica a Kudlov potok od ústia do Klenovskej Rimavy po pramene 

Od cestného mosta pri križovatke Hrlica a Ratkovské Bystrie po pramene

Čiastkové povodie Rimavy od cestného mosta v meste Tisovec - Hradová po most Starý mlyn v Tisovci 



Iné revíre TU

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky