revír 3-3540-1-1 Tisovský rybník

REVÍRY

Rybárske revíry v obhospodarovaní Miestnej organizácie Tisovec v platnosti od 1.1. 2010

názov                           číslo                charakter  účel

Rimava č. 5                   3-3290-4-1       lososový     lovný


Rimava č. 7                    3-3320-4-1       lososový     lovný


Furmanec                     3-0790-4-1       lososový     lovný 


Klenovská Rimava 2.1     3-1550-4-1         lososový     lovný


Turiec č. 2                    3-3510-1-1          kaprový      lovný 

Rybník                          3-3540-1-1          kaprový      lovný

Rimava č.5 6 a 7-chov.  3-3300-4-2        lososový  chovnýKlenovská  Rimava       3-1560-4-2        lososový   chovný

chovné potoky

Turiec č. 3                     3-4511-4-1          lososový     chovný


Rimava č. 6                   3-3310-4-3         lososový    CHRO 


popis

Čiastkové povodie rieky Rimavy od ústia Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po cestný most v meste Tisovec - Hradová

Čiastkové povodie rieky Rimavy od mosta St. mlyn v meste Tisovec po pramene

Potok Furmanec od-sútoku s potokom Rimava po pramene Klenovská 

Čiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci 

Od cestného mosta pri obce Sása po cestný most, po križovatku smer Hrlica a Ratkovské Bystrie 

Vodná plocha rybníka pri meste Tisovec 

Potoky Uhrinovský (Roveň), Likiersky, Zbojište (Hačavský), Blatný, Cirkevný, Ľadový> Rejkôvský, Doli.na, Strieborný, Kačkava, Slávča, Skalička a Losinec od ústia do Rimavy po pramene 

Potoky Klenovčok, Klenovská vlásočnica a Kudlov potok od ústia do Klenovskej Rimavy po pramene 

Od cestného mosta pri križovatke Hrlica a Ratkovské Bystrie po pramene

Čiastkové povodie Rimavy od cestného mosta v meste Tisovec - Hradová po most Starý mlyn v Tisovci Iné revíre TU