Smútočné oznámenia                        

V hlbokom zármutku oznamujeme všetkým našim členom a známym, že dňa 23. decembra 2020 nás po dlhej chorobe naveky opustil náš dlhoročný člen, pán Jozef Vengrín, vo veku nedožitých 66 rokov . Členom SRZ MO Tisovec bol od roku 1973.

Odišiel výnimočný a statočný človek - rybár

Jožko, odpočívaj v pokoji

Výbor SRZ MO Tisovec
Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 1.11.2020 vo veku 31 rokov navždy opustil člen našej organizácie pán.Zoltán Odler 

Odpočívaj v pokoji

Výbor SRZ MO Tisovec