Zarybnenie                                                                                                             

Dňa 10. 07. 2021 bolo vykonané zarybnenie Rimavy č.5, revír 3-3290-4-1 Lipňom tymiánovým - 50 kg o dĺžke cca 20cm.Upozornenie: lovná miera Lipňa tymiánového je 30 cm, doba hájenia od 31. decembra do 1. júna.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

ŽIADOSŤ

15.04.2021

Chcel by som požiadať všetkých, ktorí majú pstruhovú povolenku, aby mi do 21. apríla osobne, prostredníctvom SMS alebo E-mailom poslali počty ulovených pstruhov potočných, dúhových a revír, v ktorom boli ulovené.Potrebujem to ako argumentáciu k reakciám na môj článok a k ďalším krokom súvisiacim s ochranou vydry riečnej v našich revíroch.Za pomoc a...

Dňa 16. marca 2021 bolo vykonané zarybnenie revíru 3-3540-1-1 Tisovský rybník násadov Kapor Rybničný o váhe cca 600 kg. Zároveň platí všeobecný zákaz lovu od 16.marca 2021 (15:30 hodiny) do 31.marca 2021 (15:30 hodiny).