Zarybnenie                                                                                                             

test

Upozornenie:Dňa 14.09.2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - PD2 pstruh duhový.Platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - PD2 pstruh duhový . Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 14.09.2023 (od 13:00 hodiny) do 17.09. 2023 (do 10:00 hodiny)

Upozornenie:Dňa 02. 06. 2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný.Platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Kapor Rybničný. Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 2.06.2023 (od 10:00 hodiny) do 04.06. 2023 (do 13:00 hodiny)


S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornenie:Dňa 01. 06. 2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový, platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový. Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 1.06.2023 (od 10:00 hodiny) do 04.06. 2023 (do 13:00 hodiny)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornenie:Dňa 13.04. 2023 bude vykonané zarybnenie úsekov Klenovskej Rimavy Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový  a Rybnika Tisovec, kde platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 13.04.2023 (od 11:00) do 15.04. 2023 (do 10:00)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

UPOZORNENIE

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby: 21.09.2021 (od 11:00) do 25.09. 2021 (do 11:00)

Zarybnenie

14.06.2022

Dňa 10. 06. 2022 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pp 2.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

ZARYBNENIE

17.04.2022

Dňa 15. 04. 2022 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pd 2o váhe 250 kg.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

ZARYBNENIE

29.10.2021

Dňa 29. 10. 2021 bol do Rybníka Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) vysadený Kapor rybničný K3 o váhe 300 kg (150 kusov) a Zubáč veľkoústy Zu 1 v počte 3 750 ks.S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec.

UPOZORNENIE

05.10.2021

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby: 07. 10.2021 (od 10:00) do 10. 10. 2021 (do 06:00)

Dňa 07. 07. 2021 bude vykonané zarybnenie Rybníka Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Pd 2 vo váhe 300 kg. S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Všeobecný zákaz lovu
Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.
Čas, kedy nemožno loviť ryby:
od 07.júla 2021(od 09.00) - 10.júla 2021 (do 07.00)
Zákaz vnadenia od 07. júla (od 09.00) do 14. júla.

Dňa 06.07.2021 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pp1 a Pp2
vo váhe 108 kg.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Dňa 10. 06. 2021 bolo vykonané zarybnenie Rimavy č.5, revír 3-3290-4-1 Lipňom tymiánovým - 50 kg o dĺžke cca 20cm.Upozornenie: lovná miera Lipňa tymiánového je 33 cm, doba hájenia od 31. decembra do 1. júna.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky