SRZ-MO TISOVEC

UPOZORNENIE

05.10.2021

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby: 07. 10.2021 (od 10:00) do 10. 10. 2021 (do 06:00)

v tomto roku primátorka mesta Tisovec Mgr. Irena Milecová a ďalší predstavitelia mesta ocenili dlhodobý prínos našej organizácie pre celkový obraz mesta a bola nám udelená cena primátorky Mesta Tisovec za rok 2021.

Vážení členovia SRZ - MO Tisovec, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra 2021 (sobota) o 08.30 v MsKS Tisovec (kinosála) ,kde vás okrem oficialnej časti po schôdzi čaká aj slavnostný obed,ktorý je plne hradený MO SRZ Tisovec, podmienkou je prihlásenie sa na tel.č tajomníka SRZ Tisovec .Ďakujeme za účast.