SRZ-MO TISOVEC

POZVÁNKA.

V sobotu 07.10.2023 bude brigáda na rybníku v Tisovci so začiatkom o 08.30 hodiny do 12.30 hodiny.Verím, že si niektorí nájdete čas pomôcť s úpravou prítokového kanálu a treba si doniesť čizmy,oprava garáže a okolia osadenie informačných tabúľ.Príprava plánu činností na rok 2024.
Za účasť ďakujeme.
výbor SRZ-MO Tisovec 

Upozornenie:Dňa 14.09.2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - PD2 pstruh duhový.Platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - PD2 pstruh duhový . Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 14.09.2023 (od 13:00 hodiny) do 17.09. 2023 (do 10:00 hodiny)

Oznam:dňa 16.09.2023 sa budú kona´´ť preteky na Rybníku v Tisovci a to  LRU - prívlač deti, LRU - prívlač dospelí a LRU - mucha dospelí.

Detailné informácie nájdete v propozíciách za jednotlivé preteky v sekcii rybárske preteky.

Veríme ,že si najdete čas prís´ť medzi kamarátov a užiť si rybačku.

Výbor SRZ-MO Tisovec

Oznam:dňa 09.09.2023 od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny je organizovaná brigáda na Rybníku Tisovec. Hlavné úlohy- príprava okolia na konanie pretekov 16.09.2023.Čistenie prívodného kanála, kosenie okolia ,plán inventarizácie krovín, čistenie rybárskej chaty, oprava schodiska do Rimavy a Rybníka Vopred Ďakujeme


INFORMˇÁCIA: dňa 13.08.2023 na základe rozhodnutia výboru SRZ-MO Tisovec zo dňa 22.07.2023 bol vykonaný kontrolný výlov na chovných potokoch Rejkovo a Slávča.O výsledkoch budú členovia SRZ-MO Tisovec informovaný na výročnej členskej schôdzi 2024,respektíve po administratívnom spracovaní po 14 dňoch odo dňa výlovu, osobne alebo telefonicky hospodárom SRZ´-MO Tisovec.

ďakujeme všetkým ktorí prišli pomôcť .

Výbor SRZ-MO Tisovec

Oznam: dňa 13.08.2023 sa uskutoční výlov potokov Rejkovo a Slávča.

Pozvánka na zasadnutie výboru,ktorý sa uskutoční 18.08.2023 o 16,30 hodine.

Všetci sú pozvaný.

S pozdravom výbor SRZ-MO Tisovec 

OZNAM: v dňoch od 28.07 do 30.07.2023 sa uskutoční detský rybársky tábor na rybníku Tisovec.

Chceli by sme požiada´ť každého rybára,ktorý si príde zachyta´ť v tomto termíne,aby bol nápomocný a poskytol súčinnos´´´ť vedúcim rybárskeho tábora v zmysle kamarátskej výpomoci, tak aby bola zabezpečená bezpečnos´ť a celkový hladký priebeh tábora.

      Vopred ´dakujeme! 

Výbor SRZ MO Tisovec

Dnes okolo 11.00 hodiny som prišiel na rybník a videl som, že netečie voda cez prívodný kanál.Išiel som.sa pozrieť a odkalová jama bola úplne suchá predpokladám aspoň dva dni.Voda unikala cez hrádzu popod zábrany,kde bolo vidieť dieru o veľkosti 50 cm a všetka pritekajúca voda sa vracala späť do Rimavy.Niektorí rybári vykonávali rybárske právo, ale výbor nebol od týchto našich členov informovaný,že voda nepriteká respektíve,že je pokles vodnej hladiny na rybníku.Nie som si istý prečo to nehlásili možno pre nevšímavosť alebo ľahostajnosť?Verím,že nám všektým záleží na stave rybníka a nie len Balažikovi Mirovi,Balážikovi Rolovi ,Dušanovi Dolinajovi a Paľovi Karasovi ,ktorí boli nápomocný k upchatiu diery provizorne a aj teraz pracujú na trvalom odstranený havarijneho stavu (zháňaním materiálu a vymýšlaní plánu ).

Chcel by som,aby si uvedomili tý rybári,ktorí  lovili v čase od 21.07.2023 do 22.07.2023 a to aj vo večerných hodinách,že sú členmi SRZ MO Tisovec a majú pristupovať k spoločnému majetku zo všetkou vážnosťou.Tak ako je to napísané aj v stanovách SRZ § 6 ostavec 2, písmena C.
Dúfam,že sa nájdu členovia ktorí mi zavolajú, aby sme spoločne riešili prívod vody do rybníka čo najskôr.
predseda Katreniak 

POZVÁNKA.
V piatok 21.07.2023 bude brigáda na rybníku v Tisovci so začiatkom o 08.30 hodine.Verím, že si niektorí nájdete čas pomôcť s úpravou okolia, je to pre nás všetkých.
Ďakujeme. 

Pozvánka na Brigádu. Dňa 08.07.2023 sa uskutoční brigáda na Tisovskom Rybníku. Hlavné činnosti :spevňovanie brehov úprava okolo rybárskej chaty, poriadok v garáži.

Prosíme o účasť ,tak aby sme sa podelili o prácu.

Kto má záujem o brigádnickú činnosť v rámci mesta Hnúšťa, prosím kontaktujte Brigádnického Referenta 0907 830 522 , za účelom určenia činnosti.

Výbor SRZ-MO Tisovec

Pozvánka na gulášové špeciality v rámci dní mesta Tisovec konaných dňa 1.7.2023.

V rámci tohtoročných dní mesta Tisovec konaných dňa 1.7.2023 sa Tím nášho Rybárskeho spolku v zložení Jaro,Rolo, Palo,Adrian,Kamil,Jano,Dušan +kočky, sa zapojí do varenia gulášových špecialít. 

Príďte nás podporiť  budeme veľmi radi :)

S pozdravom Predseda Jaro    

Výsledok našej snahy bola ocenená medzinárodnou porotov a to 1.Miestom.

ĎAKUJEM  VEĽMI Pekne nášmu tímu,ako aj všetkým ktorí nás prišli podpori´ť.

 Zarybnenie Pp2, tok Rimava. Dňa 30.júna 2023 od 09.00 hodiny bude vykonané zarybnenie Rimavy Pstruhom potočným.

Pertov zdar Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornenie:Dňa 02. 06. 2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný.Platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný. Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 2.06.2023 (od 10:00 hodiny) do 04.06. 2023 (do 13:00 hodiny)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornenie:Dňa 01. 06. 2023 bude vykonané zarybnenie Tisovského rybníka, Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.

Platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový. Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 1.06.2023 (od 10:00 hodiny) do 04.06. 2023 (do 13:00 hodiny)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Oznam:ďňa 03.06.2023 sa budú konať rybárske preteky na Tisovskom rybníku. Od 29.06.2023 prebieha príprava na preteky, preto od tohto dátumu je moˇžnosť prísť a podieľať sa na príprave a to každý deň po 16.00 hodine. Vopred Ďakujeme

Rybárske preteky 03.jún 2023

propozície pre rybárske preteky sú k nahliadnutiu v sekcii Rybárske preteky.

Brigáda

13.mája 2023 od 08.00 hodiny činnosť - čistenie rieky Rimava v meste Hnúšťa.Stretnutie účastníkov je o 08,00 hodine pri hati.

Brigáda

13.mája 2023 od 08.00 hodiny činnosť - čistenie rieky Rimava.Úprava okolia Rybníka.

2% z dane svojmu obľúbenému občianskemu združeniu SRZ-MO Tisovec, posledný termín sa blíži.

Milí naši členovia, podporovatelia, darcovia, no najmä dobrí ľudia. Upozorňujeme ,že 30, apríla 2023 je posledný možný termím podania ˇžiadosti k darovaniu 2% z dane,svojmu obľúbenému občianskemu združeniu, alebo neziskovke :)

INŠTRUKCIE: Po vyplnení tlačiva,ktoré si možete stiahnuť TU nám nezabudnite poslať mená darcov na srzmotisovec@gmail.com poprípade sken Vyhlásenia alebo napísať do poznámky SRZ MO Tisovec,aby sme si potom mohli žiadať tieto finančné prostriedky z Rady Žilina kde sa teraz poukazujú.ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE!

Konanie brigády dňa 22.apríla 2023 od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny.Hlavné úlohy- čistenie prívodného kanála, čistenie rybárskej chaty, čistenie garáže, osádzanie lavičiek,čistenie okolia od konárov.

Upozornenie:Dňa 13. 04. 2023 bude vykonané zarybnenie úsekov Klenovskej Rimavy Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový a Rybnika Tisovec, kde platí všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby je od 13.04.2023 (od 11:00) do 15.04. 2023 (do 10:00)

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Konanie brigády dňa 1.apríla 2023 od 08.00 hodiny, hlavné úlohy- čistenie prívodného kanála, čistenie rybárskej chaty, čistenie garáže, osádzanie operadiel na lavičky. 

Oznam: bol zverejnený hlavý plán brigád na rok 2023 v sekcii Brigády

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov pokračuje v termínoch 12.03.2023 a 26.03.2023 od 10.00 do 13.00 hodiny na rybníku v Tisovci.

Upozorňujeme,že toto sú posledné termíny vydávania povoleniek.

Važení členovia SRZ- MO Tisovec, chcem sa poďakovať tým ktorí si našli čas, a zúčastnili sa výročnej členskej schôdze.

s pozdravom predseda 

Dňa 24.1.2023 sme sa stretli v rybárskom krúžku s pánmi z rybárskej stráže. Vysvetlili deťom, kto vlastne sú, na čo máme takýchto ľudí v organizáciách a deti si mohli vyskúšať, ako taká kontrola prebieha priamo v teréne. Poďakovanie patrí nášmu hospodárovi a členovi rybárskej stráže Martinovi Kuvikovi, vedúcemu rybárskej stráže a zároveň predsedovi...

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky