SRZ-MO TISOVEC

UPOZORNENIE

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.

Čas, kedy nemožno loviť ryby: 22.09.2022 (od 11:00 hod.) do 25.09. 2022 (do 11:00 hod.)

P R O P O Z Í C I E

pre rybárske preteky konané dňa 24 septembra 2022 od 08.00 hodiny/ LRU - prívlač deti a LRU - prívlač dospelí, sú k nahliadnutiu v sekcii RYBÁRSKE PRETEKY 

Lovu zdar Výbor SRZ-MO Tisovec 

Rybársky krúžok pri ZŠ Tisovec
Rybársky krúžok pri ZŠ Tisovec

dňa 24.septembra 2022 sa budú konať rybárske preteky na našom rybníku. Preteky sa budú v jeden deň a to LRÚ prívlač deti predpokladaný začiatok o 08.00 hod., LRÚ prívlač dospelý predpokladaný začiatok o 09.00 hod. a o 12.00 preteky v muškárení.Detailné informacie spolu s propozíciami budú nasledovať.

Oznam:
dňa 09. júla 2022 (sobota od 08:00 do 11:00),sa bude konať brigáda na Rybníku Tisovec,obsah triedenie odpadu,konštrukcia police,úprava plechovej skrine,rozoberanie starých konštrukcií,skladanie mosta k výpustnej šachte a dalšie práce, ktoré sa stanovia podľa počtu účastníkov,potreby a počasia.

Zarybnenie

14.06.2022

Dňa 10. 06. 2022 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pp 2.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Predajné miesta povoleniek pre všetkých členov SRZ, ako aj hosťovacích povoleniek SRZ, sa vydávajú po telefonickom dohovore s predávajúcim.

Vytvorte si webové stránky zdarma!