SRZ-MO TISOVEC

Vzhľadom k voľbám do výboru SRZ-MO Tisovec (predpokladaný termín marec 2022), výbor žiadazáujemcov, ktorí majú záujem o prácu vo výbore, kontrolnej komisii, disciplinárnej komisii, správca rybníka, nech sa do 15. januára 2022 prihlásia u tajomníka.
S pozdravom Petrov zdar Výbor SRZ-MO Tisovec

ZARYBNENIE

29.10.2021

Dňa 29. 10. 2021 bol do Rybníka Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) vysadený Kapor rybničný K3 o váhe 300 kg (150 kusov) a Zubáč veľkoústy Zu 1 v počte 3 750 ks.S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec.

UPOZORNENIE

05.10.2021

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.Čas, kedy nemožno loviť ryby: 07. 10.2021 (od 10:00) do 10. 10. 2021 (do 06:00)

v tomto roku primátorka mesta Tisovec Mgr. Irena Milecová a ďalší predstavitelia mesta ocenili dlhodobý prínos našej organizácie pre celkový obraz mesta a bola nám udelená cena primátorky Mesta Tisovec za rok 2021.