Brigády

Táto vnútorná smernica SRZ-MO Tisovec určuje povinnosti členov v rámci brigádnickej činnosti tak, ako to stanovujú Stanovy SRZ v § 6, bod 2, písm. e) a prijatom Uznesení z výročnej členskej schôdze SRZ-MO Tisovec konanej dňa 9. 3. 2019 a to:

Vytvorte si webové stránky zdarma!