Brigády

Oznam:dňa 09.09.2023 od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny je organizovaná brigáda na Rybníku Tisovec. Hlavné úlohy- príprava okolia na konanie pretekov 16.09.2023.Čistenie prívodného kanála, kosenie okolia ,plán inventarizácie krovín, čistenie rybárskej chaty, oprava schodiska do Rimavy a Rybníka Vopred Ďakujeme

Oznam:dňa 03.06.2023 sa budú konať rybárske preteky na Tisovskom rybníku. Od 29.06.2023 prebieha príprava na preteky, preto od tohto dátumu je moˇžnosť prísť a podieľať sa na príprave a to každý deň po 16.00 hodine. Vopred Ďakujeme

Brigáda

13.mája 2023 od 08.00 hodiny činnosť - čistenie rieky Rimava v meste Hnúšťa. Stretnutie pri hati.

Konanie brigády dňa 22.apríla 2023 od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny.Hlavné úlohy- čistenie prívodného kanála, čistenie rybárskej chaty, čistenie garáže, osádzanie lavičiek,čistenie okolia od konárov.

Hlavný plán brigád na rok 2023

1.apríl 2023 od 08.00 hodiny: činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

22.apríla 2023 od 08.00 hodiny : činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

13.mája 2023 od 08.00 hodiny činnosť - čistenie rieky Rimava

17.júna 2023 od 08.00 hodiny: činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

08.júla 2023 od 08.00 hodiny : činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

09.septembra od 08.00 hodiny: činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

07. októbra od 08.30 hodiny: činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

04.novembra od 08.30 hodiny: činnosť bude oznámená v predstihu-podľa potreby

brigády je možné uskutočniť aj mimo plánu s tým, že musia byť vopred nahlásené brigádnemu referentovi,tak ako bolo schválené na VČS 2023Oznam:dňa 05. novembra 2022 (sobota od 08:00 do 12:00),sa bude konať brigáda na Rybníku Tisovec,obsah triedenie odpadu,konštrukcia police,úprava plechovej skrine,rozoberanie starých konštrukcií,oprava strechy na prístrešku 1 a 2 a dalšie práce, ktoré sa stanovia podľa počtu účastníkov,potreby a počasia.
Pertov zdar
Výbor SRZ-MO Tisovec

Oznam:dňa 08. októbra 2022 (sobota od 08:00 do 11:00),sa bude konať brigáda na Rybníku Tisovec,obsah triedenie odpadu,konštrukcia police,úprava plechovej skrine,rozoberanie starých konštrukcií,oprava strechy na prístrešku 1 a 2 a dalšie práce, ktoré sa stanovia podľa počtu účastníkov,potreby a počasia.
Pertov zdar
Výbor SRZ-MO Tisovec

Oznam:
dňa 09. júla 2022 (sobota od 08:00 do 11:00),sa bude konať brigáda na Rybníku Tisovec,obsah triedenie odpadu,konštrukcia police,úprava plechovej skrine,rozoberanie starých konštrukcií,skladanie mosta k výpustnej šachte a dalšie práce, ktoré sa stanovia podľa počtu účastníkov,potreby a počasia.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky