Smernice

 

Na základe uznesenia Výboru SRZ-MO Tisovec sa VČS uskutoční v termíne 19. marec 2022 o 08:45.Týmto zároveň žiadame tých členov, ktorí majú záujem o prácu vo výbore, popr. kontrolnej komisii, aby vyplnené prihlášky dodali do 05. marca 2022 tajomníkovi organizácie.S pozdravom Petrov zdar Výbor SRZ-MO Tisovec

USTANOVENIE

27.01.2022

USTANOVENIE novej disciplinárnej komisie
Výbor SRZ-MO Tisovec na svojej výborovej schôdzi dňa 24.01.02022 schválil a ustanovil novú DK v zložení:predseda Ján Hronec ml., členovia Ondrej Doboš a Miloš Trnavský.Stanovil dobu pôsobnosti od 1. marca 2022.
S pozdravom Petrov zdar Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornenie

06.01.2022

UPOZORNENIE: na základe Zákona o rybárstve a Vyhlášky MŽP SR, a to §14, čl.21, vyplnený celoročný sumár úlovkov je loviaci povinný odovzdať najneskôr do 15. 1. 2021 organizácii, ktorá tento záznam vydala.
Viac v Smernici pre rok 2022 uverejnenej v sekcii SMERNICE

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky