Smútočné oznámenia                                

Smútočné oznamy v tejto sekcii sú zverejnené len so súhlasom pozostalých

Igor Gajdáč

19.03.2021

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 10.marca 2021 vo veku 78 rokov navždy opustil náš bývalý člen,bývalý predseda našej organizácie,
pán Ing. Igor Gajdáč.
Odpočívaj v pokoji
Výbor SRZ MO Tisovec

Dušan Kuvik

19.03.2021

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 13.marca 2021 vo veku 77rokov navždy opustil člen našej organizácie, pán Dušan Kuvik.
Odpočívaj v pokoji
Výbor SRZ MO Tisovec Smútočný oznam je zverejnený so súhlasom pozostalých

Jozef Vengrín

26.12.2020

V hlbokom zármutku oznamujeme všetkým našim členom a známym, že dňa 23. decembra 2020 nás po dlhej chorobe naveky opustil náš dlhoročný člen, pán Jozef Vengrín, vo veku nedožitých 66 rokov . Členom SRZ MO Tisovec bol od roku 1973. Odišiel výnimočný a statočný človek - rybár.
Jožko, odpočívaj v pokoji
Výbor SRZ MO Tisovec Smútočný oznam je...

Zoltán Odler

02.11.2020

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 1.11.2020 vo veku 31 rokov navždy opustil člen našej organizácie pán. Zoltán Odler.
Odpočívaj v pokoji.
Výbor SRZ MO Tisovec Smútočný oznam je zverejnený so súhlasom pozostalých

Vytvorte si webové stránky zdarma!