VÝBOR SRZ TISOVEC

  FUNKCIA                                    MENO                       MOBIL                       EMAIL

predseda                                     Viliam Slašťan         0903 524 100    elektro-servis@mail.t-mobile.sk

tajomník                                       Mgr. Karol Mixtaj     0903 638 835   mixtajkarol@gmail.com

rybársky hospodár                     Milan Vetrák            0911 198 118        vetrak.kopov@gmail.com

finančný hospodár                     Igor Murtin               0915 824 387    muro1953@azet.sk

pokladník                                     Vladimír Ivarg          0908 307 013   vladko.ivarg@gmail.com

brigádnicky referent                   Miroslav Balažik      0907 830 522  miroslav.m@atlas.sk 

pomocník brig. referenta           Róbert Trnavský      0904 437 572   robo.trnavsky@centrum.sk
KONTROLNÁ  KOMISIA

predseda                                    Śtefan Ferster           0904 419 304    ferster48@gmail.com

členovia                                     Miroslav Vinicay        0918 611 720

                                                    Vojtech Oláh             0902526147     vojtecholah10@gmail.com 


DISCIPLINÁRNA  KOMISIA

predseda                                   Ján Trnavský             0949 216 234    trnavsky.m@klenovec.sk

členovia                                     Ján Hronec               0905855408     hronecjmj@gmail.com 

                                                    Michal Debnár         0908906440      debnar.miki@centrum