Organizácia

                                   MENO                                  MOBIL                          EMAIL

VÝBOR

predseda                  Viliam Slašťan

tajomník                   Mgr. Karol Mixtaj 

hospodár                  Milan Vetrák

 účtovník                   Igor Murtin

pokladník                  Vladimír Ivarg

 brigády                      Róbert Trnavský 

vedúci krúžku detí    Róbert Trnavský KONTROLNÁ  KOMISIA

predseda                    Śtefan Ferster 

členovia                      Miroslav Vinicay 

                                     Milan Stieranka


DISCIPLINÁRNA  KOMISIA

predseda                    Ján Trnavský

členovia                     Ján Hronec

                                    Michal Debnár


0903 524 100

0903 638 835

0911 198 118

0915 824 387

0908 307 013 

 0904 437 572 

 0904 437 572
0904 419 304 
 

0949 216 234