Články

 

BRIGÁDA

21.05.2020

Dňa 6. júna 2020 sa uskutoční brigáda SRZ-MO Tisovec.

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1).
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.
Čas kedy nemožno loviť ryby: 29. apríl (od 09.00) - 1. máj 2020 (do 11.00)

ZARYBNENIE

20.04.2020

Dňa 17. apríla 2020 bolo uskutočnené zarybnenie Pd2 a to: Klenovská Rimava - 50 kg, Tisovská Rimava - 150 kg (Tisovec, Hnúšťa, Brezovo).

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia "pstruha dúhového" z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl.XIVods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný. Čas kedy nemožno loviť ryby: 26. marec (od 08.00) - 6. apríl 2020 (do 08.00).