Upozornujeme na posledný termín vydávania povoleniek dňa (29. máj 2021 - sobota od 09.00 - 12.00 - Rybník)
Ohľadom situácie s COVID-19 sme sa rozhodli ,ešte pre tento termín vydávania povoleniek. Výdaj bude vo variante B.
Poznámka: je potrebné doniesť si vlastné pero.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Dňa 27. 03. 2021 sa uskutoční posledný výdaj povoleniek a to vo variante B.Pozn.: s výdajom vo variante B je veľká spokojnosť.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Na základe vyhodnotenia testov, bude výdaj ČP a Povolení dňa 10. 04. 2021 od 09:00 na rybníku.Fotografia 3x4 cm.Ďakujem.Výbor SRZ-MO Tisovec

Dňa 27. 03. 2021 sa uskutoční posledný výdaj povoleniek a to vo variante B. Svoje požiadavky na druhy povoleniek podľa stanovených pravidiel posielajte do 24. 03. 2021 do 18:00. Poradie odberu bude zverejnené ráno 25. 03. 2021.Upozornenie: do 31. 03. 2021 je potrebné zakúpiť členskú známku na tento rok.Pozn.: s výdajom vo variante B je veľká...

Dňa 27. 02. 2021 sa uskutoční ďalší výdaj povoleniek a to vo variante B.Svoje požiadavky na druhy povoleniek, podľa stanovených pravidiel posielajte do 23. 02. 2021 do 18:00. Poradie odberu bude zverejnené ráno 24 .02. 2021.
Dňa 06. 03. 2021 sa uskutoční ďalší výdaj povoleniek a to vo variante B.Svoje požiadavky na druhy povoleniek, podľa...

Výdaj POVOLENIEK - variant B dňa 13. 02. 2021 (Tisovský rybník)S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec