vydávanie členských známok a povolení na rybolov sa začne dňa 08.01.2023 od 10.00 hodiny do 13.00 hodiny na rybníku Tisovec. Ďalší termín je stanovený na 22.01.2023 od 10.00 hodiny do 13.00 hodiny.

V súlade so smernicou RADY SRZ Žilina o vydávaní povolení na rybolov a členských známok pre rok 2023 boli výborom MO SRZ Tisovec stanovené ceny povolení a členských známok pre rok 2023 nasledovne.

blíži sa čas odovzdávania záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch tak ako stanovuje § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Predajné miesta povoleniek pre všetkých členov SRZ, ako aj hosťovacích povoleniek SRZ, sa vydávajú po telefonickom dohovore s predávajúcim.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky