Dňa 27. 02. 2021 sa uskutoční ďalší výdaj povoleniek a to vo variante B.Svoje požiadavky na druhy povoleniek, podľa stanovených pravidiel posielajte do 23. 02. 2021 do 18:00. Poradie odberu bude zverejnené ráno 24 .02. 2021.
Dňa 06. 03. 2021 sa uskutoční ďalší výdaj povoleniek a to vo variante B.Svoje požiadavky na druhy povoleniek, podľa...

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s COVID-19 sa ruší termín vydávania Povolení 30. januára 2021. Nový termín vydávania Povolení bude 13. február 2021. Do 9. februára môžete posielať žiadosti a 10. februára bude na web stránke zverejnený poradovník.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Vážení členovia SRZ,dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie...

Usmernenie

07.01.2021

Odovzdávanie Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Upozornenie

04.01.2021

Výbor SRZ-MO Tisovec vyzýva všetkých svojich členov o sledovanie WEB stránky, pre aktuálne informácie o termínoch vydávania nových Povolení na rybolov na rok 2021.
S pozdravom Petrov zdar.
Výbor SRZ-MO Tisovec