Všeobecný zákaz lovu
Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový.
Čas, kedy nemožno loviť ryby:
od 07. 07.2021(od 09.00) - 10.07.2021 (do 07.00)
Zákaz vnadenia od 07. júla (od 09.00) do 14. júla.

Dňa 07. 07. 2021 bude vykonané zarybnenie Rybníka Tisovec (revír č. 3-3540-1-1) Pd 2 vo váhe 300 kg. S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Dňa 06. 007. 2021 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pp1 a Pp2
vo váhe 108 kg.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Dňa 10. 06. 2021 bolo vykonané zarybnenie Rimavy č.5, revír 3-3290-4-1 Lipňom tymiánovým - 50 kg o dĺžke cca 20cm.Upozornenie: lovná miera Lipňa tymiánového je 33 cm, doba hájenia od 31. decembra do 1. júna.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornujeme na posledný termín vydávania povoleniek dňa (29. máj 2021 - sobota od 09.00 - 12.00 - Rybník)
Ohľadom situácie s COVID-19 sme sa rozhodli ,ešte pre tento termín vydávania povoleniek. Výdaj bude vo variante B.
Poznámka: je potrebné doniesť si vlastné pero.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

V nedávnej dobe sa podarilo odobrať vzorku vody z rybníka a spraviť analýzu.
Všetky výsledky vyšli podľa očakávana, v súlade s legislatívou.Protokol bol doručený vźboru MOSRZ Tisovec.