Výbor SRZ - MO Tisovec oznamuje svojim členom termín konania výročnej členskej schôdze. VČS sa uskutoční dňa 7. marca 2020 o 09.00 v MsKS Tisovec (spoločenská sála).

pre odovzdanie Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch, pre stanovenie termínov vydávania Povolenia na rybolov a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch, termínov školení a skúšok nových členov organizácie a o prehľade cien cenín a tlačív.

V sobotu 30. novembra 2019 sa o 09.00 uskutoční brigáda na Tisovskom rybníku, ktorej obsahom bude:
- čistenie prívodného kanála do rybníka,
- poriadok a pílenie dosiek v garáži.
Obutie - čižmy a vhodné oblečenie. Pracovné náradie: lopata.

V piatok 25. októbra 2019 sa konala Mimoriadna členská schôdza SRZ-MO Tisovec, ktorej hlavným bodom bola voľba delegátov na Mimoriadny Snem SRZ, ktorý sa bude konať 23. novembra 2019 v Žiline. Schôdze sa zúčastnilo 18 členov našej organizácie, ktorým výbor ďakuje za účasť a podporu našej práce.

Zarybnenie

28.10.2019

V pondelok 28. októbra 2019 bolo vykonané zarybnenie tisovského rybníka.

Dňa 28. augusta 2019 sa uskutočnili na Tisovskom rybníku detské rybárske preteky v love rýbudicou - prívlač. Pretekov sa zúčastnilo 14 detí, ktoré absolvovali dve kolá. Kolo malo časovýlimit 30 minút. Lovnou rybou bol pstruh dúhový. Poradie po absolvovaní kôl: