Dňa 10. 07. 2021 bolo vykonané zarybnenie Rimavy č.5, revír 3-3290-4-1 Lipňom tymiánovým - 50 kg o dĺžke cca 20cm.Upozornenie: lovná miera Lipňa tymiánového je 30 cm, doba hájenia od 31. decembra do 1. júna.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

Upozornujeme na posledný termín vydávania povoleniek dňa (29. máj 2021 - sobota od 09.00 - 12.00 - Rybník)
Ohľadom situácie s COVID-19 sme sa rozhodli ,ešte pre tento termín vydávania povoleniek. Výdaj bude vo variante B.
Poznámka: je potrebné doniesť si vlastné pero.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

V nedávnej dobe sa podarilo odobrať vzorku vody z rybníka a spraviť analýzu.
Všetky výsledky vyšli podľa očakávana, v súlade s legislatívou.Protokol bol doručený vźboru MOSRZ Tisovec.

Zarybnenie

27.04.2021

Dňa 27. 04. 2021 bolo vykonané zarybnenie úsekov Tisovskej a Klenovskej Rimavy Pd 2 vo váhe 250 kg.
Výbor SRZ-MO Tisovec