Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Kapor rybničný. Čas kedy nemožno loviť ryby: 26. marec (od 08.00) - 6. apríl 2020 (do 08.00).

Oznam

20.03.2020

Výbor SRZ-MO Tisovec oznamuje svojim členom, že vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej na Slovensku prijal tieto preventívne opatrenia:

Výbor SRZ-MO Tisovec oznamuje svojim členom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu ruší termín vydávania povoleniek dňa 14. 03. 2020. Náhradný termín bude zverejnený na WEB stránke.

UPOZORNENIE !

10.03.2020

Výbor SRZ-MO Tisovec oznamuje záujemcom o školenie nových členov, že termín školenia 14. 03. 2020 sa ruší z dôvodu koronavírusu. Nový termín školenia bude uverejnený na web stránke.
Termín vydávania povoleniek zostáva v platnosti.

Výbor SRZ - MO Tisovec oznamuje svojim členom termín konania výročnej členskej schôdze. VČS sa uskutoční dňa 7. marca 2020 o 09.00 v MsKS Tisovec (spoločenská sála).