ŽIADOSŤ

15.04.2021

Chcel by som požiadať všetkých, ktorí majú pstruhovú povolenku, aby mi do 21. apríla osobne, prostredníctvom SMS alebo E-mailom poslali počty ulovených pstruhov potočných, dúhových a revír, v ktorom boli ulovené.Potrebujem to ako argumentáciu k reakciám na môj článok a k ďalším krokom súvisiacim s ochranou vydry riečnej v našich revíroch.Za pomoc a...

Táto vnútorná smernica SRZ-MO Tisovec určuje povinnosti členov v rámci brigádnickej činnosti tak, ako to stanovujú Stanovy SRZ v § 6, bod 2, písm. e) a prijatom Uznesení z výročnej členskej schôdze SRZ-MO Tisovec konanej dňa 9. 3. 2019 a to:

(V článku prezentujem svoj osobný názor, ktorý adresujem nielen ochranárom, ale aj širokej verejnosti)

Dňa 27. 03. 2021 sa uskutoční posledný výdaj povoleniek a to vo variante B.Pozn.: s výdajom vo variante B je veľká spokojnosť.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec

ochrana

24.03.2021

(V článku prezentujem svoj osobný názor, ktorý adresujem nielen ochranárom, ale aj širokej verejnosti)

Na základe vyhodnotenia testov, bude výdaj ČP a Povolení dňa 10. 04. 2021 od 09:00 na rybníku.Fotografia 3x4 cm.Ďakujem.Výbor SRZ-MO Tisovec