Vážení členovia SRZ,dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7.februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie...

Usmernenie

07.01.2021

Odovzdávanie Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Upozornenie

04.01.2021

Výbor SRZ-MO Tisovec vyzýva všetkých svojich členov o sledovanie WEB stránky, pre aktuálne informácie o termínoch vydávania nových Povolení na rybolov na rok 2021.
S pozdravom Petrov zdar.
Výbor SRZ-MO Tisovec

dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Pre pretrvávajúce opatrenia ohľadom COVID-19 môže byť predajňa Kníhkupectvo info. dočasne zatvorená. Z tohto dôvodu môžete Povolenky odovzdať na týchto miestach: Igor Murtin, Štefánikova 619, schránka na bráničke, Miroslav Balážik, Daxnerova 777, garáž za domom, Karol Mixtaj, telefonický dohovor.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor srz-mo Tisovec

Drahý členovia MOSRZ v sekcii Zápisnica zo zasadnutia výboru MO je zverejnená nová smernica pre rok 2021.