Dušan Kuvik

19.03.2021

Vážení rybári, s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že nás dňa 13.marca 2021 vo veku 77rokov navždy opustil člen našej organizácie, pán Dušan Kuvik. 
Odpočívaj v pokoji     

Výbor SRZ MO Tisovec                                                                                 Smútočný oznam je zverejnený so súhlasom pozostalých