PREDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ

23.01.2020

         

  • Milan VETRÁK, Rimavské Brezovo, t.č. 0908 528 910
  • Mgr. Karol MIXTAJ, Francisciho 804, Tisovec, t.č. 0903 638 835
  • Igor MURTIN, Štefánikova 619, Tisovec, t.č. 0915 824 387