P O Z V Á N K A

24.08.2021

Vážení členovia SRZ - MO Tisovec, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra 2021 (sobota) o 08.30 v MsKS Tisovec (kinosála) ,kde vás okrem oficialnej časti po schôdzi čaká aj slavnostný obed,ktorý je plne hradený MO SRZ Tisovec, podmienkou je prihlásenie sa na tel.č tajomníka SRZ Tisovec .Ďakujeme za účast.