Plán brigádnickej činnosti SRZ-MO Tisovec na rok 2022.

02.02.2022

Zorganizovať brigády v rámci SRZ-MO v termínoch:

- 26. marec 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby,

- 30. apríl 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby,

- 14. máj 2022 (sobota od 08:00), čistenie Rimavy,

- 11. jún 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby,

- 09. júl 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby,

- 03. september 2022 (sobota od 08:00), čistenie prítoku do rybníka,

- 08. október 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby,

- 05. november 2022 (sobota od 08:00), obsah sa stanoví podľa potreby.

Podrobnosti k obsahu prác a materiálneho vybavenia budú vždy zverejnené na WEB

stránke.

Vytvorte si webové stránky zdarma!