Povolenia na rybolov 2022

10.06.2022

Predajné miesta povoleniek pre všetkých členov SRZ, ako aj hosťovacích povoleniek SRZ, sa vydávajú po telefonickom dohovore s predávajúcim.

Predajcovia povolení:

Tajomník SRZ-MO Tisovec Ján Kubove telefón 0905153129 výdajné miesto Tisovec do 18:00 hodiny

Finančný hospodár SRZ-MO Tisovec Ing.Ľuboš Fraňo telefón 0948228488 výdajné miesto Rimavská Sobota/ Hnúšťa do 18:00 hodiny 

Vytvorte si webové stránky zdarma!