27. ročník Memoriálu Dušana Manicu st.rybárske preteky v LRU - prívlač dospelí(uzatvorený)Tisovský rybník - 9. október 2021

27.09.2021

P R O P O Z Í C I E

27. ročníka Memoriálu Dušana Manicu st.

rybárske preteky v LRU - prívlač dospelí

(uzatvorený)

Tisovský rybník - 9. október 2021

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Mgr. Karol Mixtaj

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Igor Murtin

tajomník

Administrátor : Jaroslav Katreniak

Pokladník : Vladimír Ivarg

Hlavný rozhodca : Milan Vetrák

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : Štefan Ferster

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 9. október 2021

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 4

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. - 3. miesto pohár + diplom

Občerstvenie : z dôvodu COVID-19 organizátor nezabezpečí.

Časový rozpis pretekov: 08.15 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.40 - losovanie lovného miesta

08.50 - otvorenie pretekov

08.55 - presun na lovné miesta

09.05 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených

11.30 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : za 4 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

pretekár odstupuje z preteku).V prípade dosiahnutia rovnakého

časového úseku víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

COVID-19 podmienky účasti na pretekoch!

Účastníci pretekov a organizačný výbor v čase konania pretekov musia disponovať negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo v prípade antigénového testu 48 hodín od odberu, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti:

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky

s dvojdávkovou schémou,

- najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky

s jednodávkovou schémou,

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky,

ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Mgr. Karol Mixtaj

riaditeľ pretekov
Vytvorte si webové stránky zdarma!