Rozbor Vody rybník Tisovec 2021

09.05.2021

V nedávnej dobe sa podarilo odobrať vzorku vody z rybníka a spraviť analýzu.
Všetky výsledky vyšli podľa očakávana, v súlade s legislatívou.Protokol bol doručený vźboru MOSRZ Tisovec.