Termíny brigád SRZ-MO Tisovec 2021

06.05.2021

Termíny brigád SRZ-MO Tisovec 2021

15. máj 2021 - čistenie Rimavy

12. jún 2021- podľa potreby MO

1. júl 2021- podľa potreby MO

7. august 2021- príprava osláv 120. výročia SRZ-MO

4. september 2021- čistenie prítoku rybníka

2. október 2021- podľa potreby MO

6. november 2021- podľa potreby MO

  • Členovia SRZ-MO sú povinní odpracovať uvedený počet brigádnických hodín v súlade so smernicami Rady SRZ. Počet hodín je konkretizovaný a schválený uznesením výročnou členskou schôdzou SRZ-MO a uvedený vo Vnútornej smernici SRZ-MO Tisovec k priebehu a zabezpečeniu brigád pre rok 2021.
  • Brigády sa môžu realizovať aj individuálne po nahlásení a skontrolovaní výborom SRZ-MO Tisovec.
Vytvorte si webové stránky zdarma!