Termíny vydávania povolení na rybolov

14.03.2019

Výbor SRZ-MO Tisovec stanovuje termíny vydávania povolení na rybolov:

30. marec 2019 v čase od 11.15 - 14.00 a 12. apríl 2019 v čase od 14.30 - 17.00, oba termíny na tisovskom rybníku.

Upozorňujeme členov SRZ-MO Tisovec, že do 31. marca 2019 sú povinní kúpiť si členskú známku na rok 2019.