UPOZORNENIE-ZMENA TERMÍNU VYDÁVANIA POVOLENÍ

21.01.2021
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s COVID-19 sa ruší termín vydávania Povolení 30. januára 2021. Nový termín vydávania Povolení bude 13. február 2021. Do 9. februára môžete posielať žiadosti a 10. februára bude na web stránke zverejnený poradovník.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec