UPOZORNENIE

25.09.2020

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový. Čas, kedy nemožno loviť ryby: 29. Septembra (od 09.00) - 01.Octobera 2020 (do 09.00).
Upozornenie č.1) V termíne 09. Novembra (od 09.00) - 14. Novembra 2020 je zakázané akékoľvek vnadenie (zakrmovanie) v uvedenom revíri.Upozornenie č.2) V termine 29. Septembra (od 09.00) - 07.Octobra 2020 (do 09.00) je zakázané loviť akýmkoľvek spôsobom vo vydialenosti 10 metrov šírka,dĺžka od vtoku do rybníka, t.j. i nahadzovanie nástrah do takto vymedzeného priestoru. 
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec