UPOZORNENIE

25.09.2020

Všeobecný zákaz lovu Rybník Tisovec (revír č. 3-3540-1-1)
Druh vysadenej ryby - Pstruh dúhový. Čas, kedy nemožno loviť ryby: 29. september (od 09.00) - 1. október 2020 (do 16.00).
Upozornenie č.1) V termíne 29. september (od 09.00) - 4. október 2020 je zakázané akékoľvek vnadenie (zakrmovanie) v uvedenom revíri.Upozornenie č.2) V termíne 29. september (od 09.00) - 7. október 2020 je zakázané loviť ryby akýmkoľvek spôsobom vo vzdialenosti 10 metrov (šírka, dĺžka) od vtoku do rybníka, t.j. i nahadzovanie nástrah do takto vymedzeného priestoru.
S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec