Upozornenie

04.01.2021
Výbor SRZ-MO Tisovec vyzýva všetkých svojich členov o sledovanie WEB stránky, pre aktuálne informácie o termínoch vydávania nových Povolení na rybolov na rok 2021.
S pozdravom Petrov zdar.

Výbor SRZ-MO Tisovec