UPOZORNENIE          posledný termín vydávania povoleniek

24.04.2021

UPOZORNENIE posledný termín vydávania povoleniek (30. apríl 2021 - piatok od 15.00 - Rybník)
Poznámka: je potrebné doniesť si vlastné pero.
S pozdravom Petrov zdar.                                                       Výbor SRZ-MO Tisovec