Usmernenie

07.01.2021

Odovzdávanie Povolenia na rybolov a Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Vzhľadom na nejasnosti v doterajších usmerneniach a dosť častých zmenách v nariadeniach

Vlády SR, ako je napr. zákaz vychádzania, vydávame nasledovné usmernenie o odovzdávaní

vyššie uvedených dokladov:

Na odovzdávanie sú nainštalované kovové schránky. Každá schránka má označenie SRZ-MO Tisovec.

Schránky sú nainštalované na týchto miestach:

Hnúšťa:

Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, schránka je bielej farby, umiestnená v priestore zádveria. Otváracie hodiny: Po - Pia : 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.00

Klenovec:

Obchod Fresh - Jure Peter, Námestie Karola Salvu 128, schránka je sivej farby.

Tisovec:

Igor Murtin, Štefánikova 619, poštová chránka na bráničke

Miroslav Balážik, Daxnerova 958/159 resp.garáž č.1845

Mgr.Karol Mixtaj po telefonickom dohovore

Každý člen môže doklady poslať poštou do 13.1.2021, z dôvodu preukázania najlepšie doporučene.

UPOZORNENIE: na základe Zákona o rybárstve a Vyhlášky MŽP SR, a to §14, čl.21, vyplnený celoročný sumár úlovkov je loviaci povinný odovzdať najneskôr do 15. 1. 2021 organizácii, ktorá tento záznam vydala.

Naďalej doporučujeme členom SRZ MO Tisovec pravidelné sledovanie web stránky.

Výbor SRZ MO Tisovec