Výročná členská schôdza

05.02.2020

Výbor SRZ - MO Tisovec oznamuje svojim členom termín konania výročnej členskej schôdze. VČS sa uskutoční dňa 7. marca 2020 o 09.00 v MsKS Tisovec (spoločenská sála).

Pozvánka:


S pozdravom Petrov zdar.                                                                                                 Výbor SRZ - MO Tisovec