Zápisnica a uznesenie z VČS 

14.03.2019

Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze  9. 3. 2019: 

zápisnica

uznesenie