Zápisnica zo zasadnutia výboru SRZ MO Tisovec konaného dňa 17. 1. 2019 v Tisovci + termíny akcií

26.01.2019